Klimakæmperne

Livsstil
1 sæson
Tilladt for alle
Den amerikanske studerende Meg Harlan er for første gang med på den grønlandske indlandsis sammen med de berømte danske iskerneforskere.
Sæson 1
Om

Klimakæmperne

Danske klimaforskeres arbejde på Grønland tiltrækker specialister fra hele verden. Vi har været med på indlandsisen for at kigge med 100.000 år tilbage i tiden.