Om serien

Andre der så 1 døgn, 2 hold, 3 dyr så også