Korpset: Træt, våd og kold - S4:E5 • 40 min

Korpset

Korpset

S4:E5 • 40 min
*Gælder kun Basis

S4:E5 • Træt, våd og kold

Dagen starter med en svømmetur i det kolde vand. Aspiranterne har lært, hvordan de holder varmen, men aspirant 08 er nu så hårdt presset, at facaden krakelerer.

Om serien