Bang og basserne

Livsstil
1 sæson
Basserne får testet deres disciplin, men kan de overhovedet stå ret, før de har fået kage? På skydebanen kniber det med at bøje knæene for at nå ammunitionen.
Sæson 1
Om

Bang og basserne

Komiker Carsten Bang udfordrer sin midtlivskrise og samler sine gamle soldaterkammerater til en uge i Forsvaret. Mon der stadig er krudt i basserne 35 år efter deres storhedstid?