TV 2 Play Erhvervsabonnement

TV 2 Play er også for erhvervskunder
Uanset om du har behov for hurtig og nem adgang til de seneste nyheder, eller du blot vil give dine medarbejdere adgang til TV 2 Play - til glæde for både din virksomhed og den enkelte - kan du oprette et erhvervsabonnement. Det eneste det kræver er, at du er momsregistreret.

Et erhvervsabonnement svarer til et TV 2 Play Hele Pakken abonnement. Det vil sige, at du kan se alle on demand-programmer, samt live-kanalerne TV 2, TV 2 NEWS, TV 2 Charlie, TV 2 SPORT, TV 2 Fri og TV 2 Zulu.

Forskellen fra privat abonnementet er:

1) Et erhvervsabonnementet betales via faktura.
2) Opkrævningen kan være elektronisk, hvis du ønsker det.
3) Abonnementet er bindende i 12 måneder. Herefter 1 måneds opsigelsesvarsel.
4) Abonnementet betales årligt forud.

Pris pr. abonnement inkl. moms pr. år. 1.428,00 kroner (1.142,40 ekskl. moms)

Send din bestilling
- til kundeservice@tv2.dk og få adgang indenfor 2 - 3 hverdage. Oplys følgende:

- Firmanavn
- Telefon
- Adresse
- Postnr. og by
- CVR nr.
- EAN nummer (hvis elektronisk faktura ønskes)
- Antal ønskede abonnementer (1 pr. bruger)
- Kontakt person
- E-mail
- Mobil


NEWS Live i offentligt rum:
Læs mere om NEWS i offentlig rum - klik på linket i linkboksen til højre.


------------------------------------------

Vilkår og betingelser for TV 2 PLAY Erhvervsabonnement

Gældende pr. 1. juni 2016.

Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY erhvervsabonnement


Aftalens indgåelse

Når virksomheden køber adgang til TV 2 PLAY, indgår virksomheden aftale med TV2 DANMARK A/S, CVR-nr. 10 41 34 94, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C, tlf. 65 91 91 91, fax 65 91 33 22, e-mail: kundeservice@tv2.dk.


Abonnementer

TV 2 PLAY erhvervsabonnement giver adgang til at se live-tv fra alle TV 2-kanalerne: TV 2, TV 2 ZULU, TV 2 CHARLIE, TV 2 NEWS, TV 2 FRI og TV 2 SPORT. En stor del af programmerne vil også kunne ses som VOD (Video On Demand). Visse serier og film er kun tilgængelige i en begrænset periode, efter at de har været vist på tv.

Virksomhedens abonnement på TV 2 PLAY fornyes automatisk, indtil virksomheden vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når virksomheden tegner et abonnement, indgår virksomheden en betalingsaftale med TV 2, hvorved virksomheden accepterer, at TV 2 løbende trækker et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement fra det kredit- eller betalingskort, som blev benyttet ved den oprindelige tegning af abonnementet.

Af praktiske årsager er et erhvervsabonnement fastsat til 12 måneder.


Enheder

TV 2 PLAY er udviklet til digitale enheder og til at muliggøre streaming af indhold fra TV 2 PLAY gennem kompatible enheder. Softwaren kan variere alt efter enhed og medie, og funktionerne kan også være forskellige fra enhed til enhed.


Geografiske begrænsninger

Af rettighedsmæssige årsager er det fulde indhold af TV 2 PLAY kun tilgængeligt inden for Kongeriget Danmark. Det er ikke tilladt at tilgå TV 2 PLAY uden for Kongeriget Danmark med en dansk IP-adresse.

Er virksomheden uden for Danmark, eller ønsker en ansat at se TV 2 PLAY på en udlandsrejse, vil der være programmer, som virksomheden af rettighedsmæssige årsager ikke kan se. Virksomheden vil kunne se de fleste danskproducerede programmer og følge med i nyhederne ved bl.a. at se TV 2 NEWS live. Derimod vil virksomheden ikke kunne se film og udenlandskproducerede serier. Sport vil som udgangspunkt ikke kunne ses fra udlandet.


Betaling

Virksomheden skal betale for adgang til TV 2 PLAY i hele aftaleperioden.


Parternes forpligtigelser

TV 2 er forpligtet til at levere TV 2 PLAY, så længe abonnementsaftalen er i kraft.

Erhvervsabonnementet er knyttet til virksomhedens brugernavn og kan benyttes af ansatte i virksomheden. Virksomheden har adgang til indholdet fra TV 2 PLAY på to enheder ad gangen.

For at forhindre misbrug kan virksomheden højst benytte tre forskellige modtage-enheder inden for 24 timer, f.eks. to PC'ere og en iPad. Virksomheden vil blive bedt om at registrere sine modtage-enheder og kan højst benytte fem forskellige modtage-enheder. På virksomhedens profilside kan virksomheden registrere og styre, hvilke modtage-enheder, der har adgang. Virksomheden kan udskifte en modtage-enhed, når den ikke har været brugt i 30 dage.

Virksomheden må ikke udsende indholdet fra TV 2 PLAY offentligt, og virksomheden må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra TV 2 PLAY. Hvis TV 2 konstaterer eller har mistanke om, at virksomheden kopierer indhold fra TV 2 PLAY eller deler brugeradgangen med personer uden for din virksomhed, kan TV 2 uden varsel afskære virksomhedens adgang til at benytte TV 2 PLAY. TV 2 forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen.

Virksomheden må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, der er opstillet i forhold til brugen af TV 2 PLAY i Kongeriget Danmark og i udlandet. Dette vil blive betragtet som ulovlig brug af TV 2 PLAY.

TV 2 tilstræber at have tilstrækkelig kapacitet, så alle erhvervsabonnenter altid kan få adgang til TV 2 PLAY, og TV 2 vil bestræbe sig på, at TV 2 PLAY er tilgængeligt på alle tidspunkter. Ved live tv-udsendelser forbeholder TV 2 sig ret til at begrænse adgangen, hvis det - på grund af for mange samtidige brugere - anses for nødvendigt for at undgå nedbrud under udsendelsen.

Der kan forekomme, at enkelte programmer på TV 2s kanaler - både live-udsendelser og on demand - af rettighedsmæssige årsager ikke er tilgængelige på TV 2 PLAY. Brugere, som dermed afskæres fra at kunne se den/de berørte udsendelser, er ikke berettiget til nedslag i abonnement eller tilbagebetaling.

TV 2 påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. TV 2 fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at virksomheden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer eller supplerende vejledninger.


Ændringer af indhold, vilkår og priser

TV 2 kan til enhver tid ændre indholdet af TV 2 PLAY. Ved mindre justeringer vil disse blive varslet på profilsiden på play.tv2.dk. Ved væsentlige ændringer vil virksomheden modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, virksomheden har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet. Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

TV 2 kan løbende ændre abonnementspriserne bl.a. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Ved prisændringer vil virksomheden modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, virksomheden har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.

TV 2 kan løbende ændre og tilrette De Almindelige Betingelser for TV 2 PLAY Erhverv. Mindre justeringer vil blive varslet på www.tv2.dk. Ved væsentlige ændringer vil virksomheden modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse virksomheden har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet. Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.


Ophør

Årsabonnementer kan opsiges med 30 dages varsel, når der er gået 12 måneder efter aftalens indgåelse.

Hvis betalingsfristen overskrides med mere end 30 dage eller hvis abonnementsaftalen misligholdes på anden måde, har TV 2 ret til straks at ophæve abonnementsaftalen og kræve erstatning for det tab (med renter og omkostninger), som TV 2 har lidt.


Privatlivs- og cookiepolitik

TV 2 PLAY anvender cookies til at huske virksomhedens indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Såfremt virksomheden fortsætter med at anvende tjenesten, accepterer virksomheden betingelserne.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til virksomhedens brugere af tjenesten. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

Derudover anvender vi oplysningerne til at målrette reklamer, der er tilpasset virksomhedens interesserer og hobbyer, så virksomheden får en bedre brugeroplevelse og vi kan have færre reklamer på vores digitale tjenester.

I målretningen af reklamer anvender vi også offentligt tilgængelige datakilder, vi målretter dog ALDRIG på individniveau eller i en grad, så det bliver personhenførbart. Men kun mod segmenter, der indeholder større grupper af brugere, eksempelvis mænd/kvinder eller brugere, der er interesseret i en ny teknologi.

Hvis virksomheden anvender flere af vores tjenester, eksempelvis tv2.dk, eller en eller flere af vore apps, eller TV 2 PLAY anvender vi data på tværs af tjenesterne i et forsøg på at give virksomheden den bedste oplevelse.

Læs mere om brug af cookies her: http://play.tv2.dk/about/privacy/


Elektronisk og telefonisk henvendelse

Ved oprettelsen af et erhvervslogin på TV 2 PLAY, giver virksomheden samtidig samtykke til at TV 2 PLAY må kontakte virksomheden med elektronisk post og kontakte virksomheden via telefon. Virksomheden vil modtage elektroniske meddelelser i form af e-mails på virksomhedens registrerede e-mailadresse, SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer, og beskeder via de sociale medier virksomheden har integreret med sin erhvervsprofil på TV 2 PLAY.

TV 2 PLAY vil via elektronisk post kontakte virksomheden med vejledning i, hvordan virksomheden får mest ud af sit TV 2 PLAY-produkt, samt informationer om opdateringer, ændringer, tilbud og konkurrencer mv. vedrørende TV 2 PLAY. Virksomheden vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede mobiltelefonnummer med service/vejledning i, hvordan virksomheden får mest ud af sit nuværende abonnement. Virksomheden kan til enhver tid afmelde disse beskeder under "Afmeld beskeder" i en af de mails, vi sender til virksomheden.

Dertil giver virksomheden samtidig samtykke til at TV 2s tjenester må kontakte virksomheden med elektronisk post og kontakte virksomheden via telefon. Virksomheden vil modtage elektroniske meddelelser i form af e-mails på virksomhedens registrerede e-mailadresse, SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer, og beskeder via sociale medier, virksomheden har integreret med sin profil på TV 2s tjenester. TV 2s tjenester vil via elektronisk post kontakte virksomheden med vejledning i hvordan virksomheden får mest ud af sit TV 2-produkt, samt informationer om opdateringer, ændringer, tilbud og konkurrencer mv. vedrørende TV 2s tjenester. Virksomheden vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede mobiltelefonnummer med service/vejledning i hvordan virksomheden får mest ud af sit nuværende brug af TV 2s tjenester. Virksomheden kan til enhver tid afmelde disse beskeder under "Afmeld nyhedsbrev" i en af de mails, vi sender til virksomheden.


Tvister

Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.


Kontaktoplysninger

Spørgsmål vedrørende erhvervsabonnement og brug af TV 2 PLAY kan rettes til:

TV 2s Kundeservice, tlf. 89 88 12 12.Luk

Hov, vent lige et øjeblik...

Vi kan se, du er ved at sige farvel til TV 2 PLAY. Men inden da:


Hvad med at prøve nedenstående i stedet?


Annuller Fortsæt

Luk

Vil du genaktivere dit abonnement?

Dit abonnement vil blive aktiveret, og du kan benytte det med det samme.

Der skete en fejl der gjorde, at vi ikke kunne genaktivere dit abonnement. Prøv venligst igen.

Vi var stadig ikke i stand til at genaktivere dit abonnement, kontakt venligst vores kundecenter
Kontakt kundecernter


Fortryd Genaktiver Abonnement

Luk

Genaktivering godkendt

Dit abonnement er nu blevet genaktiveret, og kan benyttes allerede nu.


God fornøjelse!


Luk

Vi er kede af at sige farvel...

Og vi håber naturligvis at se dig igen! TV 2 PLAY får nyt indhold hver eneste dag, så hold øje med om der kommer noget der passer lige til dig i vores nyhedsbrev og på Facebook. Det er også her vi skriver om de nye features der løbende bliver udviklet til tjenesten. Tak for denne gang og på gensyn!

Luk

Du er nu ved at opsige dit abonnement

Vælg opsigelsesgrund:

Bekræft opsigelse

Luk

Prøv igen!

Der opstod en fejl under forsøget på at opsige dit abonnement.


Forsøg venligst igen!


Luk

Dit abonnement er nu opsagt.


På gensyn på TV 2 PLAY


Luk

Skift til

Abonnement

TekstFortryd Opgradér

Luk

Opgradering godkendt

Dit abonnement er nu blevet opgraderet, og er allerede trådt i kraft.


God fornøjelse!


Luk

Prøv igen!

Der opstod en fejl under forsøget på at opgradere dit abonnement.


Forsøg venligst igen!


Support